Noomin tarjosi koulutusta sopimuksista Akavan Erityisaloille

 

Akavan Erityisalojen liitto etsi talvella 2013 yrittäjäjäsenistönsä toiveesta kouluttajaa sopimusten tekemisestä ja niihin liittyvien riskien hallinnasta. Noomin tarjoutui järjestämään yrittäjille koulutusta aiheella Yrittäjän sopimukset ja riskienhallinta. Päivän mittaisessa tapahtumassa käytiin tiiviissä paketissa läpi sopimusoikeuden perusasiat, yritysmuodon vaikutus riskienhallintaan, alihankinta- sekä palvelusopimukset ja immateraalioikeuksien perusteet.

 

Osallitujat koostuivat pääasiassa pienyrittäjistä jotka solmivat päivittäisissä liiketoimissaan monimutkaisiakin sopimuskokonaisuuksia. Päivän anti sai huomattavaa lisäarvoa osallistujien aktiivisuudesta ja tästä seuranneesta koulutuksen vuorovaikutuksellisuudesta.

 

Noominilla oltiin erittäin tyytyväisiä positiivisesta palautteesta ja tilaisuudesta jakaa tietotaitoa ja sopimusosaamista liike-elämän verkostoista myös muihin yrityksiin. Kartutimme myös omaa kokemusta nopealla aikataululla järjestetyistä räätälöidyistä palveluista.

 

Lisätietoa referenssistä saat Jaakko Autereelta, +358 40 7233 872 tai etunimi.sukunimi@noomin.com

 

www.akavanerityisalat.fi


 

 

 

 

Akavan Erityisalat