Nanson markkinakartoitus

 

Noomin toteutti Nansolle Group Oy:lle markkinakartoituksen Design sukkahousujen potentiaalista Puolassa. Kartoituksessa keskityttiin Puolan sukka- ja sukkahousumarkkinoiden analysointiin yleisellä tasolla. Kartoituksessa selvitettiin kohdemarkkinan koko, sen viime vuosien kehitys ja arvio tulevien vuosien kehityksestä sekä Nanson Vogue tuotemerkin käytettävyys Puolan sukka- ja sukkahousumarkkinoilla. Kartoitusta jatkettiin analysoimalla valitun tuoteryhmän kilpailijoita ja hinnoittelua. 

 

Kerättyyn tietoon perustuen kartoitimme muutamia mahdollisia tapoja penetroitua markkinoille, joista valitsemme asiakkaan kanssa yhdessä yhden tulevan kehityssunnitelman pohjaksi.

 

Projektin lopputuotoksena asiakkaalle toimitettiin 14 sivuinen raportti päätöksenteon tueksi ja toimintasuunnitelmaehdotus jotka käytiin yhdessä asiakkaan kanssa läpi.

 

Lisätietoa referenssistä ja sen yksityiskohdista voi tiedustella:

 

Jaakko Autere

P. +358 40 723 3872

etunimi.sukunimi@noomin.fi