Noomin toteutti Ledistyksen tuotteille koemarkkinoinnin


Ledistyksen maatalouden tuottavuutta lisääville tuotteille arveltiin olevan kysyntää Puolassa, mutta resurssit tämän varmistamiseen olivat rajalliset.

 

Noomin mietti vaihtoehdot ja tehokkaimmaksi tavaksi valittiin osallistuminen Noominin ehdottamille FERMA-messuille. Noomin järjesti Ledistykselle avaimet-käteen mallilla messuosallistumisen ja näkyvyyden. Tuloksena saatiin nopeasti useita kymmeniä yhteydenotto- ja tarjouspyyntöinä jotka käytiin Noominin toimesta läpi messujen jälkeen.

 

Projektin tuloksena saatiin nopea palaute markkinoilta että tuotteen kilpailukykyä on vielä parannettava ennen kuin laajamittainen myynti Puolassa kannattaa aloittaa kyseisillä tuotteilla.

 

Lisätietoa referenssistä ja sen yksityiskohdista voi tiedustella:

 

Jaakko Autere

P. +358 40 723 3872

etunimi.sukunimi@noomin.fi

Ledistys